Name

MR. AMIT SUSHILKUMAR SABOO

MR. CHARCHIT MISHRA

MR. JAI LAXMIKANT MAVANI

MR. MAHESH CHELARAM TAHILYANI

CAPT. SANDEEP PREMCHAND AGARWAL

MR. SUSHRUT MUKUND CHITALE

MRS. SANGITA GOSAIN

Designation

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

WHOLE-TIME DIRECTOR

INDEPENDENT DIRECTOR

INDEPENDENT AND WOMAN DIRECTOR